Catalá    Español
CERTIFICAT D’APTITUD PROFESSIONAL (C.A.P.)
CAP

El real decret 1032/2007 del 20 Juliol te per objecte regular les condicions per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional, acreditatiu de la corresponen qualificació inicial, i de la realització dels cursos de formació continua, necessaris per a la conducció per vies publiques espanyoles de vehicles d’empreses en qualsevol Estat membre de la Unió Europea, per el que resulti obligatori estar en possessió de permisos de conducció de les categories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E amb algunes excepcions.

Requisits:

El certificat d’aptitud professional acreditarà que el conductor en el qual li ha sigut expedit, ha superat els cursos i exàmens exigits per l’obtenció de la qualificació inicial dels conductors.

CURS DE QUALIFICACIÓ INICIAL:

Els conductors que hagin obtingut el permís de conduir de les classes D1, D1+E, D o D+E després del 11 de setembre de 2008 , caldrà que realitzin un curs de formació inicial, especialitzat en transport de viatgers ,de 140 Hores (130h teòriques i 10h pràctiques) en un centre autoritzat. Així mateix els conductors que hagin obtingut els permisos de les classes C1, C1+E, C o C+E després del 11 de setembre de 2009,caldrà que realitzin un curs de formació inicial, especialitzat en transport de mercaderies. De 140 Hores (130h teòriques i 10h pràctiques) en un centre autoritzat.


CURS DE FORMACIÓ CONTINUA:

Els conductors que hagin obtingut el permís de conduir de les classes D1, D1+E, D o D+E abans del 11 de setembre de 2008 , caldrà que realitzin un curs de formació continua, de 35 Hores cada 5 anys. Així mateix els conductors que hagin obtingut els permisos de les classes C1, C1+E, C o C+E abans del 11 de setembre de 2009,caldrà que realitzin un curs de formació continua de 35 Hores cada 5 anys , en un centre autoritzat . 

· Propers cursos:

© 2012-2019 Autoescola Catalunya | Design by AlcarazCD.com